ΔΑΠΟΝΤΕ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

Πληροφορίες

Καθηγητής μαιευτικής & γυναικολογίας πανεπιστημίου Θεσσαλίας
Διευθυντής μαιευτικής & γυναικολογικής κλινικής πανεπιστημίου Θεσσαλίας.