Δρ ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Βενιζέλου Ελευθερίου 2, 4ος Όροφος, Καλαμαριά, 55133
Τηλέφωνο