ΚΡΟΜΜΥΔΑ ΕΥΔΟΞΙΑ

Καθηγητή Κεραμοπούλου 11, Θεσσαλονίκη - Πλατεία Αγίας Σοφίας, 54622
Τηλέφωνο