ΛΟΥΛΑΚΗΣ Χ. ΙΩΑΝΝΗΣ MD, MSc

Πληροφορίες

Πιστοποίηση στην ανθρώπινη αναπαραγωγή απο το Ε.Κ.Π.Α
Μετεκπαιδευθείς στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Λιέγης Βελγίου
Συνεργασία με "ΙΑΣΩ" Θεσσαλίας