ΠΛΑΧΟΥΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Ωράριο

Δευτέρα - Παρασκευή 09:30 - 14:00 & 18:00 - 20:00
εκτός Τετάρτης & Παρασκευής απογεύματος