ΣΠΥΡΙΔΑΚΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

Πληροφορίες

Ειδικευθείς στη Γ' ΜΓ κλινική πανεπιστημίου Γ.Ν. ΑΤΤΙΚΟΝ.