ΔΩΡΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ

Πληροφορίες
  • Σκλήρυνση κατά πλάκας
  • Νόσος Parkinson
  • Κεφαλαλγία
  • Επιληψία
  • Εγκεφαλικό Επεισόδιο
  • Άνοια
  • Δυστονίες
  • Ηλεκτρομυογράφημα
  • Δοκιμασία Desmedt
  • Προκλητά Δυναμικά  (Οπτικά, Στελεχιαία Ακουστικά, Σωματοαισθητικά)
Ωράριο

Ιατρείο : Δευτέρα, Τρίτη & Πέμπτη 16:00 - 20:00 με ραντεβού

Metropolitan General : Εργάσιμες ημέρες 10.00-14.00 με ραντεβού