ΚΟΛΟΒΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Ωράριο

Χειμερινό:
Δευτέρα - Παρασκευή 08:30 - 13:30 & 17:30 - 20:00
εκτός Δεύτερας & Τετάρτης απογεύματος

Θερινό:
Δευτέρα - Παρασκευή 08:30 - 13:00 & 18:00 - 20:30
εκτός Δεύτερας & Τετάρτης απογεύματος