ΜΥΛΩΝΑΣ ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ

Πληροφορίες

Monday & Wednesday 10:00 -14: 00
Tuesday, Thursday & Friday 18:00 -20:00

Ωράριο

Δευτέρα & Τετάρτη 10:00 -14:00
Τρίτη, Πέμπτη & Παρασκευή 18:00 -20:00

Λεωφόρος Κωνσταντίνου Καραμανλή 21, 19013
Μητρόπουλου,49 Λαύριο 195 00
Δημ. Γούναρη, 112 Γλυφάδα 165 61